Agricultural Competitiveness Enhancement Fund (ACEF) LOAN REQUIREMENTS

  • Post author:
  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Para sa mga interesadong mag loan sa ACEF, ito po ang mga kailangang dokumento. Lumapit lamang po sa pinakamalapit na branch ng Landbank sa inyong lugar.

Para sa indibidwal na magsasaka at mangingisda (Utang hanggang Php 1,000,000.00):

1. ACEF loan application
2. General Information Sheet
3. Simple Business Plan/Farm Plan and Budget, if applicable (may form na sasagutan lamang)
4. Sworn affidavit of no outstanding loans from any lending institution for the same project
5. Barangay Clearance

Para sa mga kooperatiba at association (Utang hanggang Php 5,000,000.00:

1. ACEF loan application
2. General Information Sheet
3. Photocopy of Certificate of Registration (For cooperatives: from the CDA; for associations: from DOLE-BRW, SEC, and other registering agencies)
4. Bio-data of incumbent Officers and Board of Directors
5. Photocopy of IDs of incumbent officers and Board of Directors
6. Board Resolution authorizing the Coop/Association to borrow and designating authorized signatories
7. Audited Financial Statement for the last year or latest interim financial statement for start-up companies
8. Business Plan/Consolidated Farm Plan and Budget
9. Current year Business Permit

Wala pong requirement na magbigay ng collateral maliban sa, halimbawa, utang sa pagbili ng makina, ang collateral ay ang makina din.

Kailangan ng 10% equity katulad ng labor, lupa na gagamitin para sa proyekto, sweldo, equipment, facilities, etc.

Maaaring magpatulong sa paggawa ng mga dokumento sa ACEF-Regional Coordinating Units (RCU) or sa mga Loan Facilitation Teams (LoFT) sa inyong probinsya na matatagpuan sa mga opisina ng Provincial Agriculturist.

WALA PONG BABAYARAN NA KAHIT MAGKANO SA MGA TULONG NG RCU AT LOFT SA PAG ASSIST SA INYO SA PAGBUO NG MGA KAILANGANG DOKUMENTO.

 

Leave a Reply